Свежо биволско сирене Тенева

Свежо биволско сирене Тенева
Производител: ЕТ КАНА ТЕНЕВА